Začíná 4. ročník Festivalu NA HLAVU o duševním zdraví a mysli

Festival NA HLAVU

Festival NA HLAVU je plný besed, přednášek, filmů a virtuální reality. Pořádá ho Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd. Festival si klade za cíl otevřít odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti.

Prostřednictvím filmů doplněných přednáškami odborníků, semináři a dalším doprovodným programem přibližuje oblast psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Návštěvou festivalu přispíváte na destigmatizační aktivity, jež pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Za organizací festivalu stojí tým z výzkumného programu Sociální psychiatrie, který je zaměřen na široké spektrum sociálně-vědního výzkumu v oblasti duševního zdraví a psychiatrické péče v ČR. Jedním z jeho témat je i výzkum stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejího snižování.

Více informací o festivalu najdete na www.festivalnahlavu.cz.